Evaluatie gesprekken

De OPTION-5 is een veelgebruikt instrument om de mate van Samen Beslissen in een consult te meten. Hieronder tref je een document aan waarmee je gesprekken binnen je team kan beoordelen op de mate van samen beslissen. Ook is er onderstaand een voorbeeld opname beschikbaar. Deze opname betreft een opname van een rollenspel. Deze opname kan gebruikt worden om te oefenen met het scoren op de maten van gedeelde besluitvorming aan de hand van het OPTION5 score formulier. Zie bijlage.

NB: vergeet geen toestemming te vragen aan de patiënt om het gesprek op te nemen en te gebruiken als zelfreflectie. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier.