E-learning

WELKOM BIJ DE E-LEARNING ‘SAMEN BESLISSEN IN DE CVA ZORG’

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland voor het project ‘Verankeren van samen beslissen in de CVA-zorgketen; van revalidatie tot de zorg in de eerste lijn’. Dit project betreft een samenwerking tussen het Kennisnetwerk CVA Nederland en Revalidatie Nederland, Hersenletsel.nl, Kaderartsen Hart- en Vaatziekten, Revalidatieartsen en andere partijen. Het project is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016. 

Deze e-learning over ‘samen beslissen met patiënten met een CVA’ is bedoeld voor alle professionals die werken in de CVA of NAH zorg én die aan de slag willen met samen beslissen. In deze e-learning komt het volgende aan bod:

  • Theorie over samen beslissen
  • Theorie over samen beslissen specifiek bij CVA
  • Reflectie op eigen handelen
  • Toepassing van samen beslissen met CVA-patiënten
  • Aandachtspunten en problematiek bij CVA-patiënten

LEERDOELEN
Na het doorlopen van de e-learning ben je in staat om:

  • De principes van samen beslissen te begrijpen en uit te leggen
  • De noodzaak van samen beslissen met CVA-patiënten te begrijpen en uit te leggen
  • Rekening te houden met de specifieke aandachtspunten bij de CVA-problematiek
  • De stappen van samen beslissen toe te passen in de praktijk

WERKWIJZE
Afhankelijk van jouw leerstijl, kun je kiezen waar je wil starten in deze e-learning. Je kunt starten met de theorie, praktijk of reflectie. Deze e-learning bestaat uit 15 vragen. Het doorlopen van de gehele e-learning duurt ongeveer 3 uur.

Als je niet met een inlogaccount werkt dan kun je geen antwoorden wilt opslaan. Je kunt de e-learning wel gewoon doorlopen door op 'volgende' te klikken.

Wil je de antwoorden wel opslaan, dan is het nodig een account aan te maken. Dit kun je doen aan de hand van een Google-account.
Zodra je het antwoord hebt ingegeven dan klik je op 'antwoord opslaan'. Je kunt de e-learning tussentijds beëindigen en op een later tijdstip weer hervatten. Wanneer je een account hebt aangemaakt, kun je ook aan het einde van de e-learning ook de vragen en je antwoorden printen

Start hier met de e-learning.