Animatie voor samen beslissen bij CVA

Ten behoeve van het project is een animatiefilmpje (zie hieronder) ontwikkeld over Samen Beslissen met patiƫnten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen. Dit filmpje is voor een ieder te gebruiken.