Welkom

Dit is de leeromgeving voor het project 'Samen beslissen in de CVA-zorgketen'. In dit project werkten vijf CVA zorgketens en verschillende partners samen aan de implementatie van Samen Beslissen én de informatie verstrekking over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens, om zo patiënten de best passende zorg te geven. Alle documenten die in het kader van dit project ontwikkeld zijn, staan ook in de kennisbank van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Heeft u vragen over dit project of de ontwikkelde materialen? Neem dan contact op via: info@kennisnetwerkcva.nl